Tjenester

- Lovbestemt revisjon
- Bistand med oppsett av årsregnskap
- Bistand med oppsett av ligningspapir
- Bistand med aksjonæroppgaver
- Regnskapsrådgivning
- Bistand i forbindelse med skatter og avgifter
- Stifting av selskaper og nyetablering av virksomhet

Vårt firma vil kunne være samtalepartner og bistå dere med andre tjenester som naturlig hører inn under vårt kompetanseområde