Ansatte

Asbjørn Klokk

Statsautorisert revisor 
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 1973 og startet egen revisjonspraksis i Sykkylven i 1983.

Hege Anita Kjøde
Registrert revisor - Autorisert regnskapsfører
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 1994.
Ansatt i selskapet fra 1998.

Henrik Øverland Langelo
Registrert revisor - Autorisert regnskapsfører
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 2015.
Ansatt i selskapet og arbeidet med revisjon og rådgivning fra 2015.


Tormod Klokk

Statsautorisert revisor - Autorisert regnskapsfører
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 2003 i Oslo, Vesterålen og Sykkylven. 
Ansatt i selskapet fra 2011.

 

 

I tillegg er det siste årene leid inn tjenester etter behov.