Ansatte

Asbjørn Klokk

Statsautorisert revisor 
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 1973 og startet egen revisjonspraksis i Sykkylven i 1983.

Hege Anita Kjøde
Statsautorisert revisor - Autorisert regnskapsfører
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 1994.
Ansatt i selskapet fra 1998.

Tormod Klokk

Statsautorisert revisor - Autorisert regnskapsfører
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 2003 i Oslo, Vesterålen og Sykkylven. 
Ansatt i selskapet fra 2011.

 

I tillegg har selskapet revisorsmedarbeidere og leier inn tjenester etter behov.