Kontakt oss

Revisor Klokk AS
statsautoriserte revisorer

Postboks 197

6239 Sykkylven

Skulegata 11 (3. etg over biblioteket)

 

Telefon: 70 25 48 10
E-post: tormod@revisorklokk.no

Våre tjenester

- Lovbestemt revisjon
- Bistand med oppsett av årsregnskap
- Bistand med oppsett av ligningspapir
- Bistand med aksjonæroppgaver
- Regnskapsrådgivning
- Bistand i forbindelse med skatter og avgifter
- Stifting av selskaper og nyetablering av virksomhet

  • 28.06.2021

    Angivelse av rabatter i salgsdokumentet Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

    Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene.
  • 25.06.2021

    Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper

    Et bredt flertall i det danske Folketinget har inngått avtale om skjerpede krav til revisorplikt for mindre selskaper i risikobransjer.