Ansatte

Asbjørn Klokk
Statsautorisert revisor 
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 1973 og startet egen revisjonspraksis i Sykkylven i 1983.

Hege Kjøde
Registrert revisor
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 1996.
Ansatt i selskapet fra 1998.

Tormod Klokk
Statsautorisert revisor
Arbeidet med revisjon og rådgivning fra 2003 i Oslo, Vesterålen og Sykkylven. 
Ansatt i selskapet fra 2011.

Alle ansatte er også autoriserte regnskapsførere.

 

I tillegg er det siste årene leid inn tjenester etter behov.